Återkommande inversionspolymorfismer hos människor associerade med genetisk instabilitet och genomiska störningar

Juni 7, 2022

Återkommande inversionspolymorfismer hos människor associerade med genetisk instabilitet och genomiska störningar

Sammanfattning

Till skillnad från kopienummervarianter (CNVs), förblir inversioner en underutforskad genetisk variationsklass. Genom att integrera flera genomiska teknologier upptäcker vi 729 inversioner i 41 mänskliga genom. Ungefär 85 % av inversionerna <2 kbp bildas genom tvilling-priming under L1 retrotransposition; 80 % av de större inversionerna är balanserade och påverkar dubbelt så många nukleotider som CNV. Balanserade inversioner visar ett överskott av vanliga varianter, och 72% flankeras av segmentsdubbletter (SD) eller retrotransposoner. Eftersom flankerande upprepningar främjar icke-allelisk homolog rekombination, utvecklade vi kompletterande metoder för att identifiera återkommande inversionsbildning. Vi beskriver 40 återkommande inversioner som omfattar 0.6 % av genomet, och visar inversionshastigheter upp till 2.7 × 10-4 per plats per generation. Återkommande inversioner uppvisar en könskromosomal bias och samlokaliserar med genomisk störning kritiska regioner. Vi föreslår att inversionsrecidiv resulterar i ett förhöjt antal heterozygota bärare och strukturell SD-diversitet, som ökar mutabiliteten i populationen och predisponerar specifika haplotyper för sjukdomsframkallande CNV.

Läs mer

relaterade inlägg