Simon EWHaas-Givler B, Finucane B. En longitudinell uppföljningsstudie av autistiska symtom hos barn och vuxna med duplikationer av 15q11-13Am J Med Genet B Neuropsykiatr Genet. 2010 mar 5;153B(2): 463-7. 
Visa i Pub Med