Australian Study undersöker höga kostnader för att uppfostra ett barn med Chromsome 15 disoders

September 2, 2021

Australian Study undersöker höga kostnader för Angelman -relaterade villkor

by Marisa Wexler, MS | 

Den totala kostnaden för att uppfostra ett barn med Angelman syndrom (AS) är nästan $ 100,000 AUD - mer