Rineer S, Finucane B, Simon EW. Autistiska symtom hos barn och unga vuxna med isodicentrisk kromosom 15. Am J Med Genet. 1998 7 september; 81 (5): 428-33.
Visa i Pub Med