CANDID konferenspresentationer finns tillgängliga online

Juli 18, 2022

Consortium for Autism, Neurodevelopmental Disorders & Digestive Diseases (CANDID) är ett samarbete mellan patientgrupper, forskare, kliniker och forskningsorganisationer som fokuserar på att ta itu med gastrointestinal dysfunktion hos patienter med neuroutvecklingsstörningar som autism.

Genom att arbeta tillsammans i samarbete hoppas CANDID kunna börja överbrygga klyftorna mellan intressenter och möjliggöra mer kunskapsutbyte över discipliner och erfarenheter. Vi vill att familjemedlemmar ska vara informerade om den senaste vetenskapen och forskningen, och att forskare och läkare ska förstå familjernas erfarenheter och behov. Vårt mål är att lära av varandra och att verka för mer forskningsmedel inom detta viktiga område.

I juni stod CANDID Team värd för en gratis virtuell konferens om GI-dysfunktion vid neuroutvecklingsstörningar, som inkluderar en presentation av resultaten från GI-undersökningen Dup15q-familjer deltog i. Du kan se den här.

Alla videoinspelningar finns nu tillgängliga på Presentationer – CANDID (candidgi.com) eller på CANDID's YouTube-kanal.

Du kan också få en sammanfattning av hela konferensen genom detta senaste podcastavsnitt värd av Dr. Alycia Halladay.

Presentationerna inkluderar:

  • Effekten av GI-störningar på livskvalitet
  • Den stora bilden (och undersökningsresultat)
  • GI och andra samsjukligheter vid neuroutvecklingsstörningar
  • Hjärn-tarmproblem på en autism GI-klinik
  • Tillväxt och näringsbrister – lärdomar från Retts syndrom
  • Hjärnan-tarm-mikrobiomaxeln vid autismspektrumstörningar
  • Traditionella diagnostiska strategier inom pediatrisk gastroenterologi och utmaningarna med deras tillämpning på neuroutvecklingsstörningar
  • Ett behov av att förbättra upptäckt och övervakning av GI-besvär vid neuroutvecklingsstörningar - vuxenperspektivet
  • Anpassa undersökningsinstrument för att bättre fånga upp gastrointestinala nöd i NDD-populationer
  • Utnyttja kraften i modellsystem och hitta icke-invasiva sätt att samla in mänsklig data
Titta nu