Cannabisbaserad magistral formulering...

September 26, 2022

Cannabisbaserad magistral formulering är mycket effektiv som adjuvansbehandling vid läkemedelsresistent fokal epilepsi hos vuxna patienter: en öppen prospektiv kohortstudie

 

Abstrakt

Beskrivning

Säkerheten och effektiviteten av en formulering med hög halt av cannabidiol (CBD) och låg i ∆9-tetrahydrocannabinol (THC) för