Forskningsuppdateringar

2:a årliga Lucas T. Ahns familjestipendium

Lucas T. Ahns familj är stolta över att kunna erbjuda den andra årliga möjligheten till Lucas T. Ahn Family Scholarship. Familjen till Lucas T. Ahn brinner för att ge möjligheter till nästa generation av studenter som är engagerade i att studera och bedriva grundforskning...

Rare Epilepsy Partnership Award

Dup15q Alliance är stolta över att bli utvald till Cure Epilepsy Rare Epilepsy Partnership Award. Denna utmärkelse samfinansieras av CURE Epilepsy och Dup15q Alliance. Dup15q Alliance är glada att meddela att Ype Elgersma har beviljat ett partnerskapspris för sällsynt epilepsi,...

Konsekventa, konvergenta vägar kopplar samman två former av autism

Konsekventa, konvergenta vägar länkar samman två former av autism AV ANGIE VOYLES ASKHAM / Spectrum News / 15 NOVEMBER 2022https://doi.org/10.53053/OWUW9177 Hjärnan hos personer med en duplicering av 15q11-13 genuttryck har dysregulerat genuttryck. ..

Enskild gen är otillräcklig för att ta hänsyn till dup15q, Angelman-egenskaper

Enskild gen är otillräcklig för att redogöra för dup15q, Angelman-drag AV ANGIE VOYLES ASKHAM / Spectrum News / 18 NOVEMBER 2022 https://doi.org/10.53053/SRCT6791 Flera gener formar egenskaperna hos det autismkopplade tillståndet dup15q... syndromet