Bolton PF, Veltman MW, Weisblatt E, et al.: Kromosom 15q11-13 abnormiteter och andra medicinska tillstånd hos individer med autismspektrumstörningar. Psychiatr Genet. 2004; 14: 131-137.
Visa i Pub Med