Hogart A, Leung KN, Wang NJ, Wu DJ, Driscoll J, Vallero RO, Schanen NC, LaSalle JM. Kromosom 15q11-13 dupliceringssyndrom hjärna avslöjar epigenetiska förändringar i genuttryck som inte förutses från kopianummer. J Med Genet. 2009 feb; 46 (2): 86-93.
Visa i Pub Med