Dennis NR, Veltmann MW, Thompson R, Craig E, Bolton PF, Thomas NS. Kliniska fynd hos 33 patienter med stora supernumerära markörer (15) kromosomer och 3 personer med triplikation av 15q11-q13. Am J Med Genet A. 2006 1 mars; 140 (5): 434-41.
Visa i Pub Med