Moeschler JB, Mohandas TK, Hawk AB, Noll WW. Uppskattning av förekomst av proximalt 15q-dupliceringssyndrom. Am J Med Genet. 2002; 111: 440-442.
Visa i Pub Med