Thomas NS, Roberts SE, Browne CE. Uppskattning av förekomsten av kromosom 15q11-q13-duplikationer. Am J Med Genet A. 2003; 120: 596-598.
Visa i Pub Med