Fortsatt support

Dup15q Alliance tillhandahåller många sätt för föräldrar att få kontakt med varandra för att dela erfarenheter, glädjeämnen och frustrationer av att uppfostra ett barn med en dubblering av kromosom 15q. Förbi registrerar sig hos Dup15q Alliance du kommer att få en lista över andra familjer runt om i världen som har gått med på att dela sin kontaktinformation och våra kvartalsvisa nyhetsbrev. Du kan delta i den stängda, privata Facebook-gruppen där föräldrar delar med sig av sina dagliga erfarenheter. Dup15q Alliance tillhandahåller information, resurser och stöd i alla skeden av livet, genom alla övergångar. Slutligen får du möjlighet att träffa familjer i regionala sammankomster och de internationella konferenser som hålls vartannat år.