Shao Y, Cuccaro ML, Hauser ER, Raiford KLMenold MM, Wolpert CENTIMETER, Ravan SA, Elston L, Tio K, Donnelly SL, abramson RKWright HHDeLong GR, Gilbert JR, Pericak-Vance MA. Fin kartläggning av autistisk störning till kromosom 15q11-q13 med användning av fenotypiska undertyper. Am J Hum Genet. 2003 mars; 72 (3): 539-48. 
Visa i Pub Med