Thomas JA, Johnson J, Peterson Kraai TL, et al. Genetisk och klinisk karakterisering av patienter med interstitiell duplicering 15q11-q13, med betoning på beteendefenotyp och svar på behandling Am J Med Genet A. 2003; 119: 111-120.
Visa i Pub Med