Bas MP, Menold MM, Wolpert CM, Donnelly SL, Ravan SA, Hauser ER, Maddox LO, Vance JM, Abramson RK, Wright HH, Gilbert JR, Cuccaro ML, DeLong GRPericak-Vance MA. Genetiska studier av autistisk sjukdom och kromosom 15. Neurogenetik. 2000 Mar;2(4):219-26.
Visa i Pub Med