Baron CA, Tepper CG, Liu SY, Davis RR, Wang NJ, Schanen NC, Gregg JP. Genomisk och funktionell profilering av duplicerade kromosom 15 cellinjer avslöjar regulatoriska förändringar i UBE3A-associerad ubiquitin-proteasom vägprocesser. Brum Mol Genet. 2006 15 mars; 15 (6): 853-69.
Visa i Pub Med