Statlig opinionsbildning

Alliansen Dup15q strävar efter att stödja den allmänna politiken som förbättrar livet för människor som lever med Dup15q och deras vårdgivare. Vårt federala förespråkande arbete fokuserar på att utbilda kongressmedlemmar på ett icke-partisaniskt sätt för att uppnå Alliansens uppdrag: att främja medvetenhet, forskning och riktade behandlingar för kromosom 15q11.2-13.1 dupliceringssyndrom. Alliansen försöker vidare arbeta med statssenatorer och representanter för att främja våra mål, särskilt inom området för statsbudgetprioriteringar.

Läs mer om Dup15q Alliance's Advocacy in Action!

Om du vill hjälpa till med att förespråka vårt Dup15q-community, uppmanar vi dig att först granska hur du gör det BLI INFORMERAD för att få dig snabb på frågor som är viktiga för den sällsynta sjukdomsgruppen. Vi föreslår sedan att du granskar alliansens LAGSTIFTNINGSPRIORITERINGAR att se de områden som vi tror är mest kritiska för våra familjer.

Lär dig mer om statligt stöd och hur det gäller dig!

David Gifford på senator Caseys kontor
938130BC 428E 420E 9E72 14788122B0C1 1 105 c 4
namngiven 1 1