Wang NJ, Liu D, Parokonny SOM, Schanen NC. Högupplöst molekylär karakterisering av 15q11-q13 omarrangemang med jämförande genomisk hybridisering av array (array CGH) med detektion av gendosering. Am J Hum Genet. 2004; 75: 267-281.
Visa i Pub Med