Jag vet inte vad LADDER är

capture
Är du osäker på vad Dup15q Medical Database är genom LADDER?

Din älskades medicinska data är den bästa chansen att hitta nya och förbättrade terapier för dup15q syndrom.

LADDER har utvecklats av ASF och Dup15q Alliance, i samarbete med RTI International, som svar på ett kritiskt behov av en centraliserad databas för att samla in och hantera information som tillhandahålls av föräldrar, vårdgivare, läkare och forskare om naturhistoria och kliniska behov hos patienter med Angelman eller Dup15q.

LADDER syftar till att:

  • Ge ny information till forskare, kliniker och familjer om egenskaperna och de kliniska behoven hos individer som lever med Angelman eller dup15q syndrom.
  • Hjälp oss att öka vår förståelse av potentiella samband mellan typer av genetisk mutation och symtomens svårighetsgrad.
  • Utöka vår förståelse för individers erfarenheter av Angelman eller dup15q och deras familjer under hela livslängden genom att samla in information vid olika tidpunkter när de åldras.
  • Underlätta utveckling och testning av nya terapier.

För mer information om LADDER besök: LADDER Learning Network

Så här kan du hjälpa till:

Familjemedlemmar till individer med dup15q syndrom är viktiga allierade på vägen till att utveckla behandlingar för dessa tillstånd och i många fall har familjer redan bidragit med data på andra håll. LADDER Learning Network och LADDER Database maximerar dessa bidrag genom att kombinera dessa data till en centraliserad plattform, som effektiviserar forskningsinsatser fokuserade på att svara på viktiga frågor om dup15q.