Scoles HA, Urraca N, Chadwick SW, Ryttaren L.T., Lasalle JM. Ökat antal kopior för metylerade 15q-duplikationer leder till förändringar i gen- och proteinuttryck i humana kortikala prover. Mol Autism. 2011-12-2; 1 (19): XNUMX. 
Visa i Pub Med