Valente KDfreitas A, Friedman C, Varela M, Silva AE, Fett VÄXELSTRÖM, Koiffmann CPInv dup (15): är den elektroklinisk fenotyp till hjälp för denna utmanande kliniska diagnos? Klinik Neurofysiol. 2006 Apr;117(4):803-9.
Visa i Pub Med