LADDER Databas Familjevänliga rapporter

Oktober 24, 2022

LADDER Databas Familjevänliga rapporter

LADDER delar avidentifierad information (vilket innebär att den inte kan spåras tillbaka till dig eller din familj) från LADDER-databasen med godkända forskare. När forskningsprojekt som använder LADDER-data resulterar i publikationer delar vi sammanfattningar av forskningen som är skrivna för familjer att förstå.

Forskningsprojekt

Följande forskning utfördes med information som erhållits genom LADDER.

Beteendekarakterisering av Dup15q-syndrom
Charlotte DiStefano, PhD, Center for Autism Research and Treatment, UCLA

 

Så här kan du hjälpa till:

Familjemedlemmar till individer med dup15q syndrom är viktiga allierade på vägen till att utveckla behandlingar för dessa tillstånd och i många fall har familjer redan bidragit med data på andra håll. LADDER Learning Network och LADDER Database maximerar dessa bidrag genom att kombinera dessa data till en centraliserad plattform, som effektiviserar forskningsinsatser fokuserade på att svara på viktiga frågor om dup15q.

Beteendekarakterisering av Dup15q pg 1 1
Beteendekarakterisering av Dup15q sid 2
2Beteendekarakterisering av Dup15q sid 2
Beteendekarakterisering av Dup15q sid 4
Beteendekarakterisering av Dup15q sid 5

relaterade inlägg