LADDER Statistik

November 22, 2022

LADDER-statistik:

Nästan 80 % av LADDER-deltagarna har haft ett anfall.

Se till att din data finns med och fyll i de tillgängliga undersökningarna på din LADDER-instrumentpanel. Denna undersökning syftar till att förstå mer om anfall för personer med Dup15q och Angelmans syndrom. https://laddertotreatment.org/Security/login?BackURL=/user/account]

 

Om du är förälder eller vårdgivare till en individal med dup15q syndrom, kan du registrera dig i LADDER genom att besöka laddertotreatment.org.

LADDER delar avidentifierad information (vilket innebär att den inte kan spåras tillbaka till