Mitchell MM, Woods R, Chi LH, Schmidt RJ, Påsk I, Kostyniak PJ, LaSalle JM. Nivåer av utvalda kretskort och PBDE-kongener i mänsklig postmortem hjärna avslöjar eventuellt miljöinvolvering i 15q11-q13 duplicering av autismspektrumstörning. Miljö Mol mutagen. 2012 Oct;53(8):589-98.
Visa i Pub Med