Chifari R, Guerrini R, Pierluigi M, Cavani S, Sgro V, Elia M, Canger R, Canevini MP. Mild generaliserad epilepsi och utvecklingsstörning associerad med stor inv dup(15). Epilepsia. 2002 Sep;43(9):1096-100.
Visa Pub Med