Kysk P1Sanders SJMohan KNKlei L, sång Y, Murtha MT, hus V, Lowe JKWillsey AJ, Moreno-De-Luca D, Yu TW, Fombonne E, Geschwind D, Nåd DE,Ledbetter DH, Lord C, Mane SM, Martin DM, Morrow EM, Walsh CA, Sutcliffe JS, State MW, Martin CL, Devlin B, Beaudet AL, Cookk EH Jr, Kim SJ. Modest påverkan på risken för autismspektrumstörning av sällsynta kopianummervarianter vid 15q11.2, specifikt brytpunkter 1 till 2. Autism Res. 2014 12 maj. 

Visa i PubMed