Molekylära och beteendemässiga konsekvenser av Ube3a-genöverdosering hos möss

September 22, 2022
2022 22 september; 7(18): e158953.
Publicerad online 2022 Sep 22. doi: 10.1172 / jci.insight.158953
PMCID: PMC9675564 PMID: 36134658