Tucker T, Giroux S, Clément V, Langlois, S, Friedman J, Rousseau F. Förekomst av utvalda genomiska strykningar och duplikationer i ett fransk-kanadensiskt populationsbaserat urval av nyfödda. Mol Genet Genomic Med. Jul 2013; 1(2): 87–97.
Visa i Pub Med