Stöd för andra 15q-störningar

Andra kopior av 15q

Dup15q Alliance tillhandahåller följande länkar för att hjälpa familjer att börja söka efter information som är relevant för deras specifika diagnos inte granska eller godkänna innehållet på länkade webbplatser.

Mikroduplikationer av 15q13.2-13.3

Symtom på mikroduplikationer kan variera avsevärt från de för 15q-kärnan. För en beskrivning av de genetiska skillnaderna, besök vår genetikwebbplats. Familjer som drabbats av 13.2 och 13.3 mikroduplikationer har bildat en Facebook-grupp och skapat en webbplats. Besök  13.3 Föräldra-Facebook-grupp för mikrodublikering.

Familjer som drabbas av duplikationer utanför 15q11.2-13.1 region kan hitta hjälp från Unique, en organisation baserad i Storbritannien, som specialiserat sig på stöd och medvetenhet om sällsynta kromosomstörningar, som hjälp. Besök deras hemsida på www.rarechromo.org.

Mikroduplikationer av 15q11.2

Symtom på mikroduplikationer kan variera avsevärt från de för 15q-kärnan. För en beskrivning av de genetiska skillnaderna, besök vår genetik för vatten.. Familjer som drabbats av 11.2 mikroduplikationer har bildat en Facebook-grupp och skapat en webbplats. Besök 11.2 Föräldrarnas Facebook-grupp för mikrodublikering.

Familjer som drabbas av duplikationer utanför 15q11.2-13.1 region kan hitta hjälp från Unique, en organisation baserad i Storbritannien, som specialiserat sig på stöd och medvetenhet om sällsynta kromosomstörningar, som hjälp. Besök deras hemsida på www.rarechromo.org.

Dubbleringar utanför 15q11-13

Familjer som drabbats av dubbelarbete utanför regionen 15q11-13 kan hitta hjälp från Unique, en organisation baserad i Storbritannien, som specialiserat sig på stöd och medvetenhet om sällsynta kromosomstörningar. Besök deras hemsida på www.rarechromo.org.

Raderingar av kromosom 15q

â € <Dup15q, Angelman och Prader-Willi syndrom är olika störningar, men var och en orsakas av genetiska variationer inom q11-q13 region i 15:e kromosom. Angelman syndrom och Prader-Willi syndrom orsakas av en radering i denna region, medan dup15q syndrom orsakas av en duplicering i samma region. De tre störningarna delar överlappande symtom och, på grund av deras sällsynthet, diagnostiseras ibland fel för varandra.

För mer information om likheter och skillnader, se vår sida på Internationell 15q-dag eller besök Angelmans syndrom Foundation och Prader-Willis syndromförening

Mikrodelektioner av 15q13.2-13.3

Familjer som påverkas av raderingar utanför 15q11.2-13.1 region kan hitta hjälp från Unique, en organisation baserad i Storbritannien, som specialiserat sig på stöd och medvetenhet om sällsynta kromosomstörningar, för att vara till hjälp. Visitta deras hemsida på www.rarechromo.org. En supportgrupp kan också hittas på Facebook. Mer information om 15q13.2-13.3 mikrodeletioner finns här..

Mikrodeletion/duplicering vid 15q13.2q13.3 bland individer med drag av autism och andra neuropsykiatriska störningar – PubMed (nih.gov)