Program för familjer i kris

Dup15q Alliance Rådgivningstjänst

Dup15q Alliance Counseling Services är ett nytt program som erbjuder rådgivningstjänster utan kostnad för våra familjer. Forskning visar att föräldrar som uppfostrar barn med funktionshinder är mer benägna än andra att uppleva ångest, depression och andra psykiska hälsotillstånd. Denna känslomässiga oro kan ha en enorm effekt på din fysiska hälsa.

Dup15q Alliance Counseling-programmet är inte begränsat till vårdgivares stress, föräldrar kan söka stöd med äktenskapsproblem, missbruk, självkänsla och stresshantering.

Shannon huvudskott
Shannon är en licensierad klinisk professionell rådgivare 

Dup15q insvept i kärlek

Dup15q Alliance Wrapped in Love filtar är ett initiativ för att stödja Dup15q Alliance familjer vars barn som drabbats av Dup15q Syndrome kan vara på sjukhuset. Att vara på sjukhuset är inte roligt för någon och ofta är det bra att veta att folk tänker på dig. 

Coming Soon....

Förälder till föräldraambassadörer

Förälder till föräldraambassadörer är utbildade Peer Support-specialister som kommer att nå ut till våra familjer i kris och ge stöd under deras känslomässiga resa. 

Sidhuvud