Navigera i finansiell planering

Alla föräldrar oroar sig för sina barns framtid. Men för föräldrar till barn med dup15q-syndrom kan oron vara ännu större. Att kartlägga ditt barns ekonomiska framtid kan verka skrämmande men att ha en plan kan hjälpa till att lindra din rädsla. Autism Speaks erbjuder en robust verktygslåda med information och vägledning för att utveckla en plan.

Ämnen inkluderar:

  • Få tillgång till finansiering genom statliga och federala program 
  • Särskilda behovsförtroenden
  • Finansiella produkter och instrument som används i planering
  • ABLE Accounts: Ett sparverktyg för personer med funktionshinder
  • Förmynderskap och konservatorskap
  • Att hitta rätt proffs
  • Grunderna för budgetering: Ett steg i rätt riktning
  • Ekonomiskt stöd

Läs mer: https://www.autismspeaks.org/tool-kit/financial-planning-tool-kit