Anfall i skolan inklusive utskriftsmaterial

epilepsi klassrum

 

Kramper

Anfallsträning för skolpersonal

Denna kostnadsfria, interaktiva kurs är utformad som en del av utbildningsprogram för skolsköterskor. Epilepsistiftelsen utvecklade ”Anfallsträning för skolpersonal” (CDC-kurs nr RPWD 2903) som svar på behovet av ett konsekvent pedagogiskt verktyg för att främja en positiv social och pedagogisk miljö för studenter som lever med kramper och epilepsi.

Anfallsträning för skolsköterskor: Vård av studenter

Anfallsträning för skolsköterskor: Vård av studenter är ett program som är utformat för att förse skolsköterskan med information, strategier och resurser som gör det möjligt för honom / henne att bättre hantera eleven med anfall genom att stödja positiva behandlingsresultat, maximera utbildningsmöjligheter och utvecklingsmöjligheter och säkerställa en säker och stödjande miljö. Programmet består av sju moduler som hjälper skolsjuksköterskan att lära sig att effektivt hantera anfall i en skolmiljö.

Handlingsplan för skolbeslag 

Nedladdningsbar handlingsplan för anfall med anvisningar för akutbeslag.

Anfall erkännande och svar

Nedladdningsbart informationsblad som kan förbereda dig och andra för att känna igen och besvara anfall.

 

Material för skolor och daghem