Borgatti R, Piccinelli P, Passoni D, Dalpra L, Miozzo M, Micheli R, Gagliardi C, Balottin U. Förhållandet mellan kliniska och genetiska egenskaper hos patienter med "inverterad duplicerad kromosom 15". Barnläkare Neurol 2001. 24111-116.
Visa i Pub Med