ARCADE-studie i Dup15q-syndrom

Ovid%20studie

ARCADE är en fas 2-öppen pilotstudie. En fas 2-studie utvärderar vanligtvis olika doser av ett läkemedel som är under utveckling. Open-label betyder att studiedeltagarna vet att de kommer att få utredningsmedicinen. Termen ”pilot” indikerar ett primärt steg i forskningsprocessen som hjälper till att avgöra om studien ska genomföras på samma men större sätt i framtiden.

OV935 fungerar på ett nytt och annorlunda sätt, och det kan vara effektivt för att kontrollera anfall. Fyra fas I-studier utvärderade framgångsrika deltagares förmåga att tolerera OV935. ARCADE är den första fas 2-studien av OV935 på barn och vuxna med CDD eller Dup15q. Som med alla kliniska studier kan alla potentiella risker och fördelar inte vara kända i förväg. Ditt barn eller den person du bryr dig om kommer att övervakas noggrant under hela studien så att potentiella risker kan förutses och hanteras.

Läkemedlet är i pillerform och ges två gånger om dagen under försöket.

För att delta i ARCADE-studien måste individer uppfylla följande kriterier:

  • Har en dokumenterad diagnos av CDD eller Dup15q
  • Har en förälder eller vårdgivare som kan ge samtycke och samtycke, delta i schemalagda besök och delta i studiebedömningar
  • Är mellan åren av 2 och 35
  • Har i genomsnitt minst tre motorkramper per månad

ARCADE har också andra krav som hjälper till att garantera säkerheten för alla deltagare. Om ditt barn eller den person du bryr dig kvalificerar sig för att delta i studien kommer dessa ytterligare villkor att granskas med dig av teamet på ditt studiemedicinska centrum.

Om du känner att den här kliniska prövningen kan vara rätt för din familj, kontakta någon av studieklinikerna nedan för att planera en screening.

Minnesota Epilepsigrupp: Sarah Ellis
Telefon: 651-241-5075; E-post: sellis@mnepilepsy.net

Mass General Hospital:  Rachelle Bookman
Telefon: 617-643-4212; E-post: rbookman@mgh.harvard.edu

Columbia: Wendy Chung
Telefon 212-851-5313; E-post: wkc15@columbia.edu

Center for Rare Disease (Atlanta): Ebun Dada
Telefon: 617-984-9091; E-post: ebun@rareneuro.com

UCLA: Fadiya Chowdhury
Telefon: 310.206.3595; E-post: FChowdhury@mednet.ucla.edu

Colorado: Janine Schenborn
Telefon: (720) 777-4788; E-post: Janine.schenborn@childrenscolorado.org

Hämta broschyr                                         Ladda ner faktablad

 
Mer information