Dup15q Alliance Resource Navigator

Dup15q Alliance Resource Navigator tillhandahåller resurser för ideell hjälp, samhällsstöd, finansieringsresurser och information som kan vara till nytta för vårdgivare och familjemedlemmar som drabbats av Dup15qs syndrom. Inkluderandet av länkar till andra webbplatser och organisationer inte medföra påskrift eller support och ingår endast i informationssyfte.

För statliga myndigheter – besök vår Statens resurskarta.

Sök efter kategori eller använd ett nyckelord i sökverktyget Resurser.