capture

Att registrera sig tar mindre än 5 minuter!

Att skapa ett konto i vår Dup15q Medical Database via LADDER är så enkelt som 1-2-3

När du har registrerat dig kan du få e-postmeddelanden från LADDER om forskningsmöjligheter, undersökningar och kliniska prövningar.

Du kan logga in på ditt konto när som helst för att fylla i samtyckes- och registreringsundersökningen. Undersökningen kommer att be om en del grundläggande information om dig och dina familjemedlemmar, såsom ålder, kön och tar mindre än 10 minuter.

Din älskades medicinska data är den bästa chansen att hitta nya och förbättrade terapier för dup15q syndrom.

LADDER syftar till att:

  • Ge ny information till forskare, kliniker och familjer om egenskaperna och de kliniska behoven hos individer som lever med Angelman eller dup15q syndrom.
  • Hjälp oss att öka vår förståelse av potentiella samband mellan typer av genetisk mutation och symtomens svårighetsgrad.
  • Utöka vår förståelse för individers erfarenheter av Angelman eller dup15q och deras familjer under hela livslängden genom att samla in information vid olika tidpunkter när de åldras.
  • Underlätta utveckling och testning av nya terapier.

För mer information om LADDER besök: LADDER Learning Network

Frågor? E-post  15qnetworkcoordinator@dup15q.org