Mann SM, Wang NJ, Liu DH, Wang L, Schultz RA, Dorrani N, Sigman M, Schanen NC. Övertalig tricentrisk derivatkromosom 15 hos två pojkar med otålig epilepsi: en annan mekanism för partiell hexasomi. Hum Genet. 2004 jul; 115 (2): 104-11. 
Visa i Pub Med