Takeda Y, Baba A, Nakamura F, Ito M, Honma H, Koyama T. Symptomatisk generaliserad epilepsi associerad med en inverterad duplicering av kromosom 15. Krampanfall. 2000 mar; 9 (2): 145-50.
Visa i Pub Med