Ansökan om Dup15q Alliance Board

För att lämna in en ansökan om att tjänstgöra i Dup15q Alliansens styrelse, vänligen skicka in följande formulär.

Styrelseledamöter måste delta i månadsvisa, 2 timmars långa konferenssamtal. För närvarande hålls de på söndagskvällar. Styrelseledamöter är också ordförande i en kommitté. Nuvarande kommittéer inkluderar kliniker, kommunikation, konferens, familjer, ekonomi, insamling, styrning, internationell, PR, register och forskning.

Frågor kan skickas till oss på info@dup15q.org.