Hogart A, Wu D, LaSalle JM, Schanen NC. De comorbidity av autism med de genomiska störningarna i kromosom 15q11.2-q13. Neurobiol Dis. 2010 May;38(2):181-91. 
Visa i Pub Med