Urraca N, Cleary J, Brewer V, Pivnick EK, McVicar K, Thibert RL, Schanen NC, Esmer C, Lamport D, Reiter LT. Den interstitiella dupliceringen 15q11.2-q13 syndrom inkluderar autism, milda ansiktsavvikelser och en karakteristisk EEG-signatur. Autism Res. 2013 aug; 6 (4): 268-79.
Visa i Pub Med