Battaglia, A. The inv dup(15) eller idisk(15) syndrom: ett kliniskt igenkännbart neurogenetiska oordning. Hjärna dev. 2005. 27: 365-369.
Visa i Pub Med