Battaglia A, Gurrieri F, bertini E, Bellacosa A, Pomponi MG, Paravatou-Petsotas M, Mazza S, Neri G. Inv dup(15) syndrom: ett kliniskt igenkännbart syndrom med förändrat beteende, mental retardation och epilepsi. Neurologi. 1997 apr; 48 (4): 1081-6.
Visa i Pub Med