Moreno-De-Luca D1Sanders SJWillsey AJMulle JG, Lowe JKGeschwind DH, State MW, Martin CL, Ledbetter DH. Använda stora kliniska datamängder för att dra slutsatser om patogenicitet för sällsynta kopianummervarianter i autismkohorter. Mol Psychiatry. 2013 Oct;18(10):1090-5.

Visa PubMed