Meguro-Horike M, Yasui DH, Powell W, Schroeder DI, Oshimura M, Lasalle JM, Horike S. Neuronspecifik försämring av interkromosomal parning och transkription i en ny modell för mänsklig 15q-duplicering syndrom. Hum Mol Genet. 2011 1 okt; 20 (19): 3798-810. 
Visa i Pub Med