Dup15q internationella familjekonferenser

Dup15q Alliance International Family Conferences hålls vartannat år för att ge familjer en möjlighet att träffas och lära sig. Vi kopplar samman familjer och yrkesverksamma, från USA och internationellt, för att tillhandahålla relevant information om framsteg och behandlingar av Dup15q-syndromet. Våra konferenser är skräddarsydda för att gynna hela familjen och inkluderar vetenskapliga, genetiska och kliniska diskussioner, respitvård, syskonsessioner och gruppaktiviteter. Sessioner kommer att hållas om den senaste forskningen, behandlingen och terapierna med synpunkter från läkare, leverantörer och föräldrar.

Break-out-sessioner har också anordnats för mammor och pappor som erbjuder en underbar möjlighet att träffa andra föräldrar och dela utmaningarna, rädslorna, förhoppningarna och framgångarna med att bilda familj med dup15q som en del av deras resa. Dessa ärliga utbyten ger både tårar och skratt, och framför allt läkningen av att veta att du inte är ensam om din erfarenhet av att vara förälder till ett barn med dup15q.

Vi är glada över att dela vår 2025 Dup15q Alliance Family Conference plats och datum!
Plats: Indianapolis, Indiana

Datum: 23–26 juli 2025
Det kommer mer information framöver, så håll utkik!

DSC02248 skalad

Tack till våra sponsorer, supportrar och volontärer