Årsrapporter och finanser

Dup15q Alliance är engagerad i öppenhet och ansvarsskyldighet. Som en organisation som förlitar sig på förtroendet hos dem vi tjänar upprätthåller Dup15q Alliance en öppenhetspolicy i våra ekonomiska angelägenheter.

Årsrapporterna ger finansiell och juridisk information om vår verksamhet. Vi inbjuder dig att granska våra ekonomiska och juridiska dokument via höger meny. Om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta vår styrelseordförande på david.gifford@dup15q.org.

Dup15q Alliance har en klassificering 501 (c) (3) från Internal Revenue Service och bidrag är avdragsgilla för federal inkomstskatt. Ytterligare kopior av den senaste ekonomiska rapporten och registreringar som lämnats in av denna organisation kan erhållas genom att kontakta:

Dup15q Alliance
250 N Trade St, Ste 205 PMB 155
Matthews, NC 28105
+ 1-313-509-7984
E-post: admin@dup15q.org.