Vad är Dup15q syndrom?

Dup15q-syndrom är en neuroutvecklingsstörning som kännetecknas av att ha en extra kopia av en del av kromosom 15 i 11.2 – 13.1-regionen i kombination med ett antal symtom som kan inkludera hypotoni och motoriska förseningar, intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumstörning (ASD) och epilepsi, inklusive infantila spasmer.

Bli involverad

Donera
Volontär
fundraise
Befrämjande

Våra program

Program
Anslutningar
Utbildning
Resurser

Dup15q Research

Forskningsnyheter
Forskningsmöjligheter
Kliniska prövningar
Grants

Dup15q-kliniker

STEGE Inlärning
Kliniskt nätverk
Dup15q-kliniker
 LADDER-databas

Beräknad prevalens

1: 5,000-20,000

Antal program

24

Dollar till forskning

Mer än $ 900,000

Antal kliniker

16

uppkommande händelser