Gouvernementele belangenbehartiging

De Dup15q Alliantie wil het overheidsbeleid ondersteunen dat het leven van mensen met Dup15q en hun verzorgers verbetert. Ons federale belangenbehartigingswerk is gericht op het op een onpartijdige manier opleiden van congresleden om de missie van het Bondgenootschap te bereiken: het bevorderen van bewustzijn, onderzoek en gerichte behandelingen voor het chromosoom 15q11.2-13.1 duplicatiesyndroom. Het Bondgenootschap streeft verder naar samenwerking met staatsenatoren en vertegenwoordigers om onze doelen te bereiken, vooral op het gebied van de prioriteiten van de staatsbegroting.

Lees verder over Dup15q Alliance's belangenbehartiging in actie!

Als u wilt helpen bij het verdedigen van onze Dup15q-gemeenschap, raden we u aan om eerst te bekijken hoe u dit kunt doen LAAT U INFORMEREN om u op de hoogte te houden van kwesties die belangrijk zijn voor de gemeenschap van zeldzame ziekten. We raden u dan aan om die van de Alliantie te herzien WETGEVINGSPRIORITEITEN om de gebieden te zien die volgens ons het belangrijkst zijn voor ons gezin.

Lees meer over Governmental Advocacy en hoe het op jou van toepassing is!

David Gifford op het kantoor van senator Caseys
938130BC 428E 420E 9E72 14788122B0C1 1 105 c 4
naamloze 1 1